Tuesday, September 30, 2008

Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa - Tập san Sử Địa Số 29

Đặc khảo về Hoàng Sa và Trường Sa - Tập san Sử Địa Số 29

Mã tài liệu: TSSD0029
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Nhà sách Khai Trí 1975 - Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, 2006
Số trang: 359

Tóm tắt:

Đây là số đặc biệt của Tập San Sử Địa về Hoàng Sa và Trường Sa xuất bản năm 1975. Trong số này đăng các bài viết của một số tác giả sau sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974. Tài liệu này được đưa lên đây với sự đồng ý của TS Nguyễn Nhã (HCM). Tài liệu chỉ được dùng cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Tập San Sử Địa số 29/1975
http://vinavigation.net/Downloads/TapSanSuDia/TapSanSuDiaSo29.rar
--------------------------------------------------
http://dialybiendong.tripod.com/
http://members.tripod.com/luotsong/dialybie.htm
http://vuhuusan.110mb.com/dialybie.htm
http://www.esnips.com/doc/8c57693d-170e-4ad6-bdbb-931472902ec5/DiaLyBienDong-Final13June07
- Viettudan: Hoang sa Trường sa - pdf
- BachThu_HoangSa_TS_.pdf- pdf
- tai lieu Hsts
- TqVn

- Đỗ Thông Minh (Nhật):
Lãnh thổ lãnh hải : http://www.mediafire.com/?4famibfn0jt

No comments: