Sunday, September 28, 2008

Thái Hà - Tòa Khâm sứ: Nghe Cha Nguyễn Thể Hiện nói chuyện sau thánh lễ tối 27.9.08

Thái Hà - Tòa Khâm sứ: Nghe Cha Nguyễn Thể Hiện nói chuyện sau thánh lễ tối 27.9.08bấm vào đây để tải xuống máy


Cha Hien-

http://dcctvn.net/

No comments: