Wednesday, September 24, 2008

audio Tâm tình của các cựu chiến binh thuộc "quân đội nhân dân" nhân 50 năm công bố công hàm Phạm Văn Đồng

Tâm tình của các cựu chiến binh thuộc "quân đội nhân dân" nhân 50 năm công bố công hàm Phạm Văn Đồng (14.09.1958).
Hoàng Hà

cựu chiến binh : NV Tien, Tran Anh Kim

ctm

http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article4382

Nhận xét:
Trách nhiệm dâng đất & đảo & biển VN thuộc về HCM và cả BCT csbv !!
Ở thập niên 1950 có nhiều người giỏi, học ở ngoại quốc về bắc mà không được trọng dụng, lắng nghe, cụ thể: Ls Ng. Mạnh Tường (đọc bài cải cách ruộng đất)!

Liên quan:
- * audio Pascal Bùi: thời sự, phỏng vấn
- * Links những bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !
- * Nguyên Văn Buổi Họp Báo Của Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ NEGROPONTE tại Hà Nội 12/9/2008

- BẢN LÊN TIỀNG CỦA ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ về Công Hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm văn Đồng
- 14-9-1958 Phạm Văn Ðồng theo lệnh Hồ Chí Minh ký Công Hàm bán HS TS cho TC
- Đánh giá yêu sách của TQ với ExxonMobil và BP
- REPORT ON RED CHINA‘S SCHEME OF EXPANSION OVER PAR
- Hình ảnh vệ tinh chuẫn bị chiến tranh cua TC
- BÀI PHÁT BIỂU 9-14-08 VỀ KẾ HOẠCH NAM TIẾN CỦA HÁN
- audio 14/9/08 Nvqg câu chuyện thời sự: TC sẽ đánh VN
- Giải Pháp Cho Việt Nam Về Công Hàm Của Ông Phạm Văn Đồng...
- Sự thật về công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng 1958
- Không ảnh vệ tinh: TC chuẫn bị chiến tranh ra sao ở Biển Đông, tây Trường Sơn, ...
- audio điện đam với vài nhà đấu tranh dân chủ tại VN quanh công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 14/9/58
- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- Sự thật về công hàm của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng ...

No comments: