Thursday, September 25, 2008

Thông báo của Tòa Giám Mục Hải Phòng liên quan tới lời phát biểu của ĐTGM Hà Nội

VietCatholic News (Thứ Năm 25/09/2008 02:10)No comments: