Tuesday, September 30, 2008

Doc, tài liệu Lãnh thổ lãnh hải - Công giáo đòi đất, công lý - ĐTM

Đỗ Thông Minh (Nhật)

1- Lãnh thổ lãnh hải : http://www.mediafire.com/?4famibfn0jt

2- Công giáo đòi đất, Công lý hòa bình: http://www.mediafire.com/download.php?my3maimznmz

No comments: