Friday, September 26, 2008

Văn thư phản bác của DCCT chống lại xuyên tạc của Ban Tôn Giáo Hà Nội

VietCatholic News (Thứ Sáu 26/09/2008 07:30)


DCCT Thái Hà


Văn thư xuyên tạc của Ban Tôn Giáo Hà Nội Ban Tôn Giáo Hà Nội

Văn thư xuyên tạc của Ban Tôn Giáo Hà Nội Ban Tôn Giáo Hà Nội

No comments: