Sunday, September 28, 2008

Mời nghe bài "Con có một Tổ Quốc"(Nhạc: LM Đỗ Bá Công, tiếng hát Khánh Ly, CD VietCatholic)bấm vào đây để tải xuống máy

SlideShow: Ngày vinh thắng - LM Ngô Duy Linh
SlideShow: Mẹ ơi, giữ gìn Quê hương con - Đinh Công Huỳnh

No comments: