Sunday, September 28, 2008

audio vnsr 28/9/2008 Toa Kham su - Thai ha: quan diem va thoi su

VNSR 28/9/08

1-

bấm vào đây để tải xuống máy

2- Tuyen bo cua cong dong Cong giao Uc chau

bấm vào đây để tải xuống máy

audio.080928.1vsr_tks_Thaiha.mp3 -

3- VSR phong van ong Sy hoang (Canada): ve Thai ha - TKS - GHPGVNTN, đặc tình tôn giáo của cs

bấm vào đây để tải xuống máy

audio.080928.2vsr_pv_syhoang.mp3 -

No comments: