Monday, September 29, 2008

VN vào toàn cầu hóa : bài 24: Tòa Khâm Sứ & Thái Hà và sự nhập cuộc của HĐGMCG vì Công lý & Hòa bình

Bình luận thời sự:

Đảng Cộng Sản Việt Nam tung ra “vạn biến”. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đứng trường tấn bất biến trong mục tiêu phục vụ Con Người viết hoa. Như kiềng ba chân, ba quan điểm bất biến của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay đã được trình bày rõ ràng là:

• Công Bý và Hòa Bình bất biến (về triết học và thần học)
• Nhân Quyền bất biến (về chính trị - Rule of Law)
• Quyền tư hữu bất biến (về xã hội, đại đồng và tiểu khang)

01-24.doc

Cs hiện thân thân của bạo tàn, bóng tối, vô thần, tà đạo (bá đạo), duy vật, cái ác.
Cs thì dùng Rule by Law (luật rừng), gian dối, bạo lực !!
Đó là cách làm của người/đảng phi chính nghĩa, sợ công lý, sợ sự thật, sợ ánh sáng !

Một cuộc đấu tranh giữa:
Hữu thần / vô thần;
Duy tâm / duy vật;
Thiện / ác;
Sự thật / gian trá;
Công lý / phi công lý;
Tự do / độc tài;
Dân chủ / đảng chủ, đảng cướp;
Chính nghĩa / phi nghĩa;
Công bằng / bất công, cướp bóc;
Quyền con người / sự nô lê, mọi quyền căn bản bị tướt đoạt;
Quyền tư hữu / thủ đoạn núp bóng gọi là thuộc về "nhân dân", từ đó đảng quản lý, cướp bóc, chia chác, bỏ túi, vì lợi ích đảng.

No comments: