Sunday, September 21, 2008

20080921 audio phản ứng của người Việt v/v csvn ngang ngược đập phá khu Tòa Khâm Sứ HN và đàn áp giáo dân Thái Hà ...

20080921 audio phản ứng của người Việt v/v csvn ngang ngược đập phá khu Tòa Khâm Sứ HN và đàn áp giáo dân Thái Hà ...

21-22/9/2008
Video: đập phá đền Thánh Giêrađô của DCCT Thái Hà giữa sự chứng kiến của công an

20080922Gerado , - thaiha

Huyền Thoại chia sẽ, nhận định
1-
ht 1

2-
ht 2

ĐạiBang70:
1-
db 1

2-
Boomp3.com

3-
21/9/2008: SH & Đại Bàng chia sẽ về đòi hỏi Công lý, hòa bình của TKS & giáo sứ Thái Hà, trước sự đàn áp man rợ của đảng cướp csvn
Boomp3.com

20080921CungTramChinh_hat_ve_ThaiHa
Boomp3.com

No comments: