Saturday, September 6, 2008

audio: Phản biện bài : "Sống phúc âm trong lòng dân tộc" trên báo HaNoi Mới

Về những hành vi vi phạm pháp luật tại 178 Nguyễn Lương Bằng:
Sống phúc âm trong lòng dân tộc

06/09/2008 07:10
http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/179479/

Phản biện của ông Syhoang:

Anh Quang: "Sống phúc âm trong lòng dân tộc" : Đỉnh cao của sự láo lếu, vô liêm sĩ của người bồi bút dưới chế độ xã nghĩa cs !!!*
***
*
xhcn = xạo hết chỗ nói, xuống hàng chó ngựa, xếp hàng cả ngày, xuống hố cả nước, ...

Yêu nước là phải chống cncs, những ai níu kéo không cho nó đi vào thùng rác lịch sử ở VN, như ở LX & Đông âu (1989-1991), và những biến thái độc tài, phát-xít, mafia, côn đồ, phản bội dân tộc, bán nước cầu vinh !!

Yêu nứoc là phải yêu công lý, sự thật, công bằng, vì quyền lợi tối cao của dân tộc !

Kẻ thù của dân tộc VN và nhân loại là cộng sản, độc tài (Trung cộng và việt gian cầm đầu bởi HCM và hậu duệ cầm quyền ) !

Vì một xã hội Dân chủ, tự do, tôn trọng quyền con người đích thực, đa đảng đa nguyên, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết !!
-------------------------------------------------------------------------
Toàn bài:
hanoimoi_song_phuc_am.pdf
2008hnm1.jpg

No comments: