Sunday, September 14, 2008

audio điện đam với vài nhà đấu tranh dân chủ tại VN quanh công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 14/9/59

12/9/2008

VNSR và cựu sĩ quan cs Trần Anh Kim (Thái Bình), Vi Đức Hồi (Lạng Sơn), sv Nam:

audio.080912.0vnsr_hsts_pv_TAKim_VDHoi_sv_Nam.mp3 -

VNSR 13/9/2008 : với Cô P T Nghiên (Hải Phòng) và nhà giáo Vũ Hùng (VN)

VSR_2008_0913_BKpvGSVuHungvaCoPhamThanhNghien.mp3 -


RFA nói về công hàm và phỏng vấn vài nhân vật tại VN

Radio Free Asia - Mac Lam

---------------
- audio điện đam với vài nhà đấu tranh dân chủ tại VN quanh công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 14/9/58
- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về thái độ của csvn về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

- VNSR BK phỏng vấn ông SyHoang về công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 14/9/1958

No comments: