Wednesday, September 3, 2008

“DIỄN BIẾN HÒA BÌNH THÁI HÀ” TỪ NAY CHỈ TIẾN KHÔNG LÙI

Bình luận lịch sử, thời sự :

DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ “KINH HÒA BÌNH” LÀ CON ĐƯỜNG VƯƠNG ĐẠO CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM TRỰC DIỆN VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN.

Thiên Chúa lấy Đất là nguyên liệu nặn dựng lên Con Người (viết hoa). Con Người từ Đất mà ra, Đất là đời sống của Con Người. Mỗi Con Người có quyền sở hữu một tấc Đất để sống, Con Người trở về cội nguồn có một tấc Đất để chôn…Mối dây tương quan ràng buộc Người và Đất là Sống và Chết.

Đảng Cộng Sản Việt Nam tham lam quá đỗi, đã tuyên bố và làm thành luật rằng Đất thuộc quyền sở hữu của Đảng Nhà Nước, và Đảng quản lý Đất Nước Việt Nam. Trong chính sách Nhà Đất của Đảng, mỗi Con Người Việt Nam hôm nay không có sở hữu một tấc Đất để đặt hai bàn chân. Hơn 80 triệu Đồng Bào Việt Nam đã bị Đảng biến hóa thành “đám ma chơi” chân không chạm Đất.

Đảng của ông Hồ chí Minh làm cách mạng xã hội chủ nghĩa tham lam quá, làm ra chính sách Cải Cách Ruộng Đất, giết Người cướp Đất của Đồng Bào Việt Nam ! Hôm nay, Ông Mãnh Nông Đức Mạnh cũng vẫn nối tiếp làm cách mạng, cũng vẫn còn tham lam quá! Đảng thấy Đất là cướp Đất, Đảng phủ nhận quyền tư hữu Đất.

Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà sở hữu 60,000 mét vuông Đất để anh em tu sĩ sống tập thể nhiều thế hệ “làm việc Nhà Chúa” trên mảnh Đất này. Đảng nổi lên làm cách mạng cướp lấy 57,300 mét vuông Đất chỉ để chừa lại cho Nhà Dòng 2,700 mét được quyền xử dụng. Tính nhẩm ra là Đảng cướp 24 phần Đất chừa lại 1 phần Đất cho Nhà Dòng làm công tác tôn giáo. Đè đầu ức hiếp trấn lột dã man người dân đến như thế đã mấy mươi năm ai mà chịu nhịn được. Thế tất “dân oan” nổi lên đòi công lý nhà đất, “tôn giáo oan” cũng nổi lên đòi công lý nhà đất v.v…

Tham thì thâm. Đảng nuốt trôi sao nổi 24 phần Đất chỉ chừa lại 1 phần cho Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và Giáo Xứ Thái Hà. Bây giờ nuốt không trôi nhả không không ra là Đảng chết hóc rồi! Văn tự Nhà Đất, nhân chứng vật chứng còn đầy đủ cả, làm sao nuốt làm sao nhả ra đây? Diễn Biến Hòa Bình Thái Hà đòi Đảng trả lại Nhà Đất cho Giáo Hội! Ông Mãnh Nông Đức Mạnh và Đảng thua rồi, thua đậm rồi.

Mỗi khi Ông Mãnh và Đảng thua, là y như rằng lại dở trò bạo lực khủng bố trấn áp và bịt mồm người dân. Thua một lần cũng là thua. Ông Mãnh và Đảng thua một lần ở Thái Hà là đã thua, đang thua và cứ sẽ thua mãi mãi cho đến khi “khai tử Đảng Cộng Sản” bấy giờ mới hết thua. Thế là hết đời Đảng.

Trong mấy ngày dầu sôi lửa bỏng và đổ máu tại Thái Hà, các Linh mục Dòng Chúa Cứu thế đã leo thang tiến lên cao thêm một bước nữa là “tố cáo chế độ phản dân hại nước”. Diễn Biến Hòa Bình đòi lại Miếng Đất 60,000 mét vuông của Nhà Dòng và Giáo Xứ Thái Hà không xứng đáng là mục tiêu cứu cánh của cuộc đấu tranh. Trong bài giảng của Linh Mục Vũ Khởi Phụng, Chánh Xứ Thái Hà đã nói rất rõ ràng cuộc tấn công “Diễn Biến Hòa Bình” của chúng tôi, "Tôi thiết tưởng không phải là mảnh đất đâu! ... mà là có những truyện cơ bản của con người mà chưa được hưởng... " Đây là một bài diễn giảng chống chế độ Cộng Sản Hà Nội rất hùng hồn, lý luận vững mạnh đanh thép, và tâm tình đậm đà chứa chan, yêu Đất Nước yêu Đồng Bào, kể cả Đồng Bào Thiểu Số Mường.

đọc tiếp:
- http://toancauhoa.googlepages.com/01-19.doc
- http://toancauhoa.googlepages.com

-----------------
- http://www.mediafire.com/?gtfmrnhsqgk WorDVIEWER chuong trinh ddoc file .doc, word
- http://www.mediafire.com/?0w38k8plbza AdbeRdr90_fr doc file pdf
- http://www.mediafire.com/?amtbhxtaepd PPVIEWER chuong trinh ddoc file pp powerpoint

No comments: