Tuesday, September 2, 2008

Hình ảnh video: Giáo xứ Thái Hà bị đàn áp!!!

2/9/2008

Giáo xứ Thái Hà bị đàn áp!!!
Công an VC Hà Nội dùng dùi cui đánh giáo dân phun máu 28-8-2008. Xịt hơi cay khi giáo dân Thái Hà đang cầu nguyện 31-8-08
  
29/8/2008
CTM
Phỏng vấn một nhân chứng ở Thái Hà cảnh công an đàn áp giáo dân
TuDoNgonLuan_So58_1September2008.pdf
TuDoNgonLuan - pdf

http://www.tdngonluan.com/

No comments: