Sunday, September 21, 2008

Đài VSR: Bảo Khánh và Đoàn Kim phỏng vấn ông Sỹ Hoàng ngày 20/9/2008 về đấu tranh dân chủ cho VN

Đề tài:
Phong trào dân chủ, tôn giáo : GHPGVNTN, công giáo (TKS, Thái Hà)
Thủ đoạn chia rẻ, đánh phá của cs

►Phần 1 - 34’25”: Nghe Audio hoặc Tải xuống►Phần 2 - 35’19”: Nghe Audio hoặc Tải xuống1 Boomp3.com

2 Boomp3.com

http://vietvungvinh.com/Portal.asp

No comments: