Saturday, September 20, 2008

Nghe lời ĐTGM Hà Nội nhận định rằng: "chính Nhà nước đã vi phạm những quy luật mà nhà nước đã đưa ra"


Nghe lời ĐTGM Hà Nội nhận định rằng: "chính Nhà nước đã vi phạm những quy luật mà nhà nước đã đưa ra"


VietCatholic News (Thứ Sáu 19/09/2008 07:20)


tải xuống máy

Trong bài phỏng vấn Đức TGM Hà Nội nhận định: "Thế thì chính nhà nước đã vi phạm những quy luật mà nhà nước đã đưa ra là không có niêm yết cái dự án quy hoạch trước và chúng tôi không hề biết cái dự án đó như thế nào, chỉ có chiều hôm qua mới thấy xuất hiện một cái bảng nhỏ nhỏ, sau khi họp người ta mới treo cái bảng nhỏ nhỏ trước Tòa Khâm Sứ và nói đây là dự án quy hoạch niêm yết cho dân chúng xem thì chỉ được vài tiếng đồng hồ, đó là khía cạnh thứ nhất.

Khía cạnh thứ hai, đó là quyền sở hữu, việc quy hoạch khuôn viên cây xanh ở trên đất số 42 Nhà Chung gọi là đất của tòa Khâm sứ thì nó cũng hoàn toàn là sai vì nó không tôn trọng quyền sở hữu hiện tại đó là thuộc về tòa Tòa Giám mục Hà Nội.

Quyền sở hữu này chúng ta biết rằng nó phải được chứng minh bằng giấy tờ hợp pháp chứ không phải cứ ai mạnh chiếm là được, tòa Tòa Giám mục có đầy đủ văn bản, có chứng khoán điền thổ những năm từ thời Pháp thuộc.

Còn phía nhà nước thì không biết ai quản lý đất này thì không biết, nhưng không có một cái văn bản nào cả.+ Đức TGM Ngô Quang Kiệt

No comments: