Tuesday, September 16, 2008

RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

Có tự do báo chí ở VN không ?
Tại sao ko có báo chí tư nhân ?
Tại sao sân chơi không công bằng ?
Tại sao càng hô to chống tham nhũng, tham nhũng càng tăng ?
Tại sao chơi trò "đừng vạch áo cho người xem lưng" (?) để rồi trong "nội bộ" dùng sức mạnh của bộ máy dập những tiếng nói lương tâm, công lý !
Ai vừa đá bóng vừa thổi còi ?
Ai nói một đường làm một nẻo, nói lấy được ??
Ai chuyên chơi trò làm ngang, nói ngược ??
Ai ngụy biện, loanh quanh ?
Ai chơi trò "chơi chữ" mơ hồ, loanh quanh, lừa mị ?
Ai đặt lợi ích cá nhân, bè đảng lên trên lợi ích dân tộc, nhân dân ??

Ai phản động ?
Ai sợ công bằng, lẽ phải, sự thật, công lý ?
Ai cai trị bằng : hộ khẩu, mả tấu, dùi cui, roi điện, nhà tù, luật rừng, dối trá, lừa bịp, độc quyền tuyên truyền 1 chiều;
Ai cố tình níu kéo không cho dân tiến lên phía trước ? Ai sợ dân trí cao ??
Thông tin 1 chiều càng làm ngu dân, ru ngủ, lừa bịp !?
Thiếu thông tin đa chiều độc lập dẫn đến "dân trí thấp", dân bị bịt mắt, bit tai, bịt miệng ... bịt trí !? Vậy là xem thường dân !
Ai cướp tiền thuế của dân, nuôi bộ máy truyền thông NÓI LÁO, phục vụ cho lợi ích của đảng cs bán nước hại dân ??
Ai cho phép đcs cầm quyền ? Ai bị bịp phải bầu kiểu "đảng cử dân bầu" dưới sự khống chế của đảng cướp bằng hộ khẩu, nhà tù, khẩu AK, luật rừng, ...

Chính cái CƠ CHẾ độc tài độc đảng toàn trị phải DẸP BỎ !!

KHI NÀO TOÀN DÂN, TUỔI TRẺ CÙNG ngẩng cao đầu nói KHÔNG (!!!) với đảng và NN cs độc tài, bạo lực, gian trá, bán nước cầu vinh ???

0- Báo chí và tự do
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )


1-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

2-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

3-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

4-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

5-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )


--------------------------------------------------------------------------
- * RFA diễn đàn bạn trẻ: tự do báo chí ở VN ??

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/press-and-freedom-in-Vietnam-09082008111158.html/09082008tudobaochi.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Press-Freedom-in-Vietnam-part5-TMi-09152008144935.html

No comments: