Saturday, September 20, 2008

Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội 20-09-08

Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội - 6h-8 Giờ Tối Ngày Thứ Bảy 20-08-2008 - Và Cầu Nguyện Trước Tòa Khâm Sứ: Lòng Tin Của Chúng Ta Đang Bị Thử Thách!!!!Xin mời quý bạn đọc nghe thánh lễ tại nhà thờ lớn Hà Nội tối ngày thứ Bảy 20 tháng 09, 2008. Phần âm thanh này chia ra làm 2 phần chính như sau:


Đọan 1 và đọan 2 là phần cuối của thánh lễ lúc 6:00h chiều, và giáo dân đi theo thánh giá ra cầu nguyện tại trước cửa tòa khâm sứ nơi công an đang canh gát và phá tòa khâm sứ.

Đọan 3 đến 6 là phần thánh lễ nhà thờ lớn Hà Nội lúc 8 giờ tối: Lòng Tin Của Chúng Ta Đang Bị Thử Thách!!!!

Phần cuối thánh lễ lúc 6 giờ chiều, giáo dân đi theo thánh giá ra Tòa Khâm Sứ tiếp tục cầu nguyện

1-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy

2-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy


Thánh lễ lúc 8 giờ tối tại nhà thờ lớn Hà Nội: Lòng Tin Của Chúng Ta Đang Bị Thử Thách
3-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy

4-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy

5-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy

6-
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )
bấm vào đây để tải xuống máy

VNE

No comments: