Friday, September 19, 2008

Video: Cộng Sản Việt Nam Phá Tòa Khâm Sứ
Hien truong TKS: 14g20 ngay 19.2008
http://www.youtube.com/watch?v=IY7I9EXpgy0

TKS: 14g12' ngay 19.09.2008
http://www.youtube.com/watch?v=r4oVRgN7JeUTKS: 14g chieu ngay 19.09.2008 - 1
http://www.youtube.com/watch?v=whOpPS1xEwc

TKS: Trua ngay 19.09.2008
http://www.youtube.com/watch?v=MIsNnmYCdB4

TKS: Quy cha, quy chung sinh, tu si va giao dan cau nguyen
http://www.youtube.com/watch?v=fz0iejeVN6A

Toa Kham Su: Cong an giang day kem gai,ngay 19.09.2008
http://www.youtube.com/watch?v=Bdygjr30XBk


CSVN khôn nhà dại chợ, thượng đội hạ đạp, bán nước hại dân :

tại sao quân đội công an cs không lo lấy lại Hoàng Trường sa, đất biển bị TQ lấy, mà đi cướp đất của dân, tôn giáo, ăn hiếp dân bằng bạo lực & luật rừng ??????
Thật nhục nhã, hèn, lưu manh, kém trí tuệ, vô đạo đức !!!?
Một chế độ bất tài, bất lực, bất lương, bất công, bất hợp pháp, bất xứng !!!

No comments: