Thursday, September 18, 2008

Video: Lý luận của ông Phó Giám đốc sở Tài nguyên môi trường UBND Tp Hà Nội về đất Thái Hà

Video: Lý luận của ông Phó Giám đốc sở Tài nguyên môi trường UBND Tp Hà Nội về đất Thái Hà
VietCatholic News (Thứ Năm 18/09/2008 00:27)
- download
HÀ NỘI - Lý luận của ông Phó Giám đốc sở Tài nguyên môi trường (kiêm Trưởng đoàn thanh tra Thành phố Hà nội), trong cuộc họp sáng 17.09.2008, về việc nhà nước giao đất của nhà thờ cho công ty dệt thảm len trước thời điểm được cho là cha Bích ký giấy bàn giao cả 10 tháng, và cha Bích ký giấy ban giao năm 1961 để thực hiện thông tư 73/Ttg của chính phủ ban hành năm 1962 (!).

"Theo Thanh tra thành phố, hiện nay để căn cứ, giải quyết tranh chấp tại khu dất 178 phố Nguyễn Lương Bằng, không có gì cao hơn Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội. Thanh tra thành phố cũng khẳng định, Quyết định 2476 về giải quyết khiếu nại của Chánh xứ Thái Hà của UBND TP là quyết định giải quyết lần thứ nhất, nếu phía Nhà thờ Thái Hà không đồng tình, có thể tiếp tục khiếu nại, và nếu cần, có thể khởi kiện ra Tòa án". (Trích Hà Nội Mới ngày 17.9.2008).

Hài hước hơn, khi phía nhà thờ đề cấp đến tính bất hợp pháp của việc bàn giao: nhà nước giao đất của nhà thờ cho công ty dệt thảm len trước thời điểm được cho là cha Bích ký giấy bàn giao cả 10 tháng, và cha Bích ký giấy ban giao năm 1961 để thực hiện thông tư 73/Ttg của chính phủ ban hành năm 1962 (!), thì ông đại diện cho sở tài nguyên môi trường cho biết rằng: ông đã đi tham khảo các cụ thời trước đây và các cụ cho biết là lối làm việc thời bấy giờ là thế: nhà nước có chủ trương, rồi thực hiện, rồi sau đó mới ra thông tư, nghị định…

Để phản bác lại lập trường của UBND Tp Hà Nội, xin mời nghe LM Nguyễn Thể Hiện trình bầy những lý chứng pháp lý liên quan tới đất Thái Hà và lập luận rằng lập trường và cách giải quyết của UBND Tp Hà Nội không có tính cách thuyết phục!

Cũng trong buổi họp này, các linh mục DCCT đã đề cập đến tính bất nhất của những giấy tờ mà phía nhà nước cho là cha Vũ Ngọc Bích đã ký (có tới 4 giấy bàn giao đất nhà thờ sang nhà nước quản lý), thì ông Vũ Hồng Khanh, phó chủ tịch UBND thành phố nhắc bảo thuộc cập của mình: “Thôi thì các đồng chí xem xét bốn giấy tờ ấy, rồi thống nhất chọn lấy một thôi”.

Đang khi đó tờ báo Hà Nội Mới số ra ngày 18/9/2008 khi báo cáo về cuộc họp nêu trên đã đưa ra tiêu đề "Nhà thờ Thái Hà vẫn chưa thực sự hợp tác" . Trong đó đưa ra lời đe dọa của Ông Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh như sau: "Đối với diện tích đất ở 178 phố Nguyễn Lương Bằng đang được Công ty may Chiến Thắng quản lý, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu các sở, ngành chức năng của TP cần sớm hoàn tất các thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích khu đất. Thanh tra thành phố phải tiếp tục làm rõ các vi phạm của tổ chức, cá nhân tại khu đất đó, đề xuất với UBND thành phố có hướng giải quyết dứt điểm, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có sai phạm cũng phải xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề an ninh trật tự, UBND thành phố yêu cầu Chánh xứ Thái Hà vận động, thuyết phục giáo dân và bản thân các linh mục không được tiếp tục có những hành động vi phạm pháp luật, tổ chức cầu nguyện trái phép..."
Đồng Nhân

No comments: