Monday, September 1, 2008

Video: Thái Hà - Lương Tâm Hà Nội

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem các đoạn video về việc: công an xịt hơi cay trong lúc giáo dân đang cầu nguyện, phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Khải, phỏng vấn linh mục Vũ Khởi Phụng
Video lúc giáo dân bị xịt hơi cay:


http://www.youtube.com/watch?v=lxEJzhw_yKk


http://www.youtube.com/watch?v=OIcP34OpUUM

Phản ứng của LM Nguyễn Văn Khải


http://www.youtube.com/watch?v=Le8beeYjDdQ

Phỏng vấn các sơ MTG Ha Noi sau khi bi xit hoi cay


http://www.youtube.com/watch?v=ASNqu5oQZyQ

Phỏng vấn LM Vũ Khởi Phụng sau khi cong an xit hoi cay


http://www.youtube.com/watch?v=gWE0bgg-41U

No comments: