Sunday, September 21, 2008

20080921 audio phản ứng của người Việt v/v csvn ngang ngược đập phá khu Tòa Khâm Sứ HN và đàn áp giáo dân Thái Hà ...

20080921 audio phản ứng của người Việt v/v csvn ngang ngược đập phá khu Tòa Khâm Sứ HN và đàn áp giáo dân Thái Hà ...

Khi đảng cầm quyền rơi mặt nạ của đảng cướp : cướp chánh quyền, cướp quyên con người, cướp quyền dân tộc tự quyết, cướp tự do, dân chủ, cướp đất đai, nhà cửa, .... chà đạp công lý, sự thật, lẽ phải, công bằng, hiến pháp & luật pháp, lừa bịp, bóc lột, đàn áp lương dân, làm đất nước tụt hậu, yếu kém, đạo lý luân lý xã hội băng hoại, tạo mãnh đất "mầu mỡ" cho ngoại bang xâm lấn !

Thêm vào đó làm thái thú cho Hán, dâng đất, đảo, biển của Tổ quốc cho ngoại bang và tiếp tục theo giặc bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà !!


Cs nham hiểm, hèn hạ, vô nhân tính, thua cả loài súc vật, dùng côn đồ, thả tội phạm hình sự dùng vào việc khủng bố giáo dân Thái Hà, ném đá giấu tay, ...

Huyền Thoại chia sẽ, nhận định
1-
ht 1

2-
ht 2

ĐạiBang70:
1-
db 1

2-
Boomp3.com

3-
21/9/2008: SH & Đại Bàng chia sẽ về đòi hỏi Công lý, hòa bình của TKS & giáo sứ Thái Hà, trước sự đàn áp man rợ của đảng cướp csvn
Boomp3.com

20080921CungTramChinh_hat_ve_ThaiHa
Boomp3.com

21/9/2008 VNSR & SH : Thái Hà & TKS, tôn giáo
Boomp3.com


22/9/2008 Tranh luận giữa một sinh viên HaNoi và ông TônThatVy (đã sinh sống tại Tiệp), tự xưng là quản lý sinh viên VN tại Mỹ

Boomp3.com

20080922: 1 phần pv của NNP với thư ký của TGM HaNoi
Boomp3.com

20080922: quan điểm của ông SyHoang về hiện tình đàn áp tôn giáo & phong trào dân chủ của csvn
Boomp3.com

Phản ứng của người Việt trước việc tuyên truyền bô bác sự thật, vu cáo của truyền thông độc quyền cs qua vụ đàn áp giáo sứ Thái hà & Tòa Khâm Sứ HN:

bấm vào đây để tải xuống máy

No comments: