Saturday, September 20, 2008

AP reporter detained, beaten by Vietcong police in Vietnam

Một ký giả AP bị công an CSVN bắt đánh đập vì chụp hình

http://jp.youtube.com/watch?v=AhX69ORVkmQ

AP reporter detained, beaten by Vietcong police in Vietnam

http://jp.youtube.com/watch?v=WCUCXY5DUZQ

No comments: