Tuesday, September 16, 2008

audio Hội luận 50 năm công hàm bán nước của Phạm văn Đồng và BCT csvn

14/9/2008
audio Hội luận 50 năm công hàm bán nước của Phạm văn Đồng và BCT csvn

Hội luận với anh Đỗ Thông Minh (Nhật) trên mạng toàn cầu paltalk


Boomp3.com

ctm-binhluan_50nam_congham
Boomp3.com


Tải xuống:
phần hội luận nằm ở khúc 1/4è của 12h
- 14-9-2008-pm.mp3

No comments: