Sunday, September 7, 2008

biểu ngữ lại xuất hiện ở Nam Định - SV rải truyền đơn kêu gọi biểu tình

Biểu ngữ đối kháng xuất hiện tại Nam Định sáng Chủ Nhật 7/9/08Biểu ngữ do các chiến sĩ dân chủ Khối 8406 và Đảng Dân chủ Nhân
dân treo tại cầu vượt Lai Cách, Nam Định ngày 7 tháng 9 năm 2008

Nam Định, Việt Nam – Vào lúc 10 giờ sáng, ngày Chủ Nhật 7 tháng 9 năm 2008, biểu ngữ kêu gọi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, qui trách nhiệm làm mất đất, mất hải đảo là do đảng CSVN, xã hội lạm phát nghèo khổ là do hậu quả của chính sách cai trị độc tài, lại được các chiến sĩ dân chủ tiếp tục treo tại Nam Định.

Biểu ngữ lần này được các chiến sĩ dân chủ ký tên Khối 8406, treo tại cầu vượt Lai Cách nằm trên quốc lộ số 5 thuộc tuyến đường giao thông quan trọng trong tam giác công nghiệp và dân cư sấm uất nối các tỉnh lớn gồm Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh.Biểu ngữ có nội dung sau:

Lạm phát dân nghèo khổ là do chính quyền cộng sản
Mất Dân chủ Tự do Nhân quyền là do chính quyền cộng sản
Mất đất mất đảo là do chính quyền đảng cộng sản
Yêu cầu đa nguyên, đa đảng


Sau khi căng xong biểu ngữ, hơn 300 tờ truyền đơn cũng đã được các chiến sĩ dân chủ rải từ trên cầu vượt. Truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đã đàn áp giáo dân Thái Hà.

Nội dung tờ truyền đơn rải từ cầu vượt Lai Cách, Nam Định

Rải truyền đơn phản đối nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp giáo dân Thái Hà


Tiếp theo các biểu ngữ treo ở Hà Nội, Hải Phòng và lần này Nam Định, các chiến sĩ dân chủ trong Khối 8406 đã cùng phối hợp để thực hiện liên tục những hoạt động trên, nhằm đánh động dư luận, nói lên thực trạng bức thiết nhất ở Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị độc quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm ngày 5 tháng 9 năm 2008, tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, truyền đơn kêu gọi biểu tình ngày 14/9/2008 trước sứ quán Trung Quốc cũng đã được thanh niên sinh viên các trường đại học và chiến sĩ dân chủ trong các tổ chức trên cùng phối hợp thực hiện.
Phóng viên Dân chủ Nhân quyền tường thuật từ Nam Định.
-----------------------------------------------------------------------
Liên quan:
- SV Quốc nội kêu gọi biểu tình chống TQ ngày 14/9/2008

- Lễ Công Bố Bạch Thư Trường Sa & Hoàng Sa
- Trung Cộng có thể tiến đánh Việt Nam từ bên sau dãỹ Trường Sơn...
- TQ sửa soạn tấn công VN ?

No comments: