Sunday, September 21, 2008

Hình ảnh một biển người Công giáo Hà nội không khuất phục trước bạo quyền!

VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 08:05)
Hình ảnh một biển người Công giáo Hà nội không khuất phục trước bạo quyền!

PV VietCatholic

No comments: