Sunday, September 21, 2008

Mời nghe LM Nguyễn thể Hiện DCCT giảng lễ Chúa Nhật - LM Nguyễn Thể Hiện

( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

bấm vào đây để tải xuống máy


080920LMHiengiang -

No comments: