Wednesday, September 3, 2008

Phỏng vấn Luật sư Lê Trần Luật về sự kiện tòa án Hà Nội trả lại cô Phạm Thanh Nghiên đơn khởi kiện

Radio CTM
3/9/2008

Phỏng vấn Luật sư Lê Trần Luật về sự kiện tòa án Hà Nội trả lại cô Phạm Thanh Nghiên đơn khởi kiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vì không cho phép tiến hành hoạt động biểu tình nơi công cộng
20080903-ctm-danguyen_Ls_LeTranLuat.mp3 - CTM_LS_LTL
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

bấm vào đây để tải xuống máy


Một số nhận định LS. Lê Trần Luật về luật pháp nhà nước của nhóm quyền lực cộng sản VN20080902-ctm-danguyen_LeTranLuat_veLuatPhapCs.mp3 - CTM_LTL
( bấm vào mũi tên ngang để nghe )

bấm vào đây để tải xuống máy
-------
- Nhà nước Pháp Quyền qua vụ việc hành sử của Chính ...

- Phỏng vấn Luật sư Lê Trần Luật về sự kiện tòa án H...
- Pham Thanh Nhien di kien cu khoai ?

No comments: