Friday, September 19, 2008

TGM Hà nội gửi đơn Khiếu nại khẩn cấp lên Chủ tịch và Thủ tướng Nước CHXHCN Việt NamVietCatholic News (Thứ Sáu 19/09/2008 04:16)

KHIẾU NẠI :


--------------------------------------------------------------------

Đức TGM Hà Nội cực lực phản đối việc phong tỏa và đập phá tài sản

THÔNG BÁO:Tòa TGM haNoi
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=58720

No comments: