Friday, September 19, 2008

Video: Diễn biến Tòa Khâm Sứ: Tu sĩ cầu nguyện, quân lực giăng kẽm gai và chó săn


Video: Diễn biến Tòa Khâm Sứ: Tu sĩ cầu nguyện, quân lực giăng kẽm gai và chó săn


VietCatholic News (Thứ Sáu 19/09/2008 08:34)


download TÒA KHÂM SỨ - Chuông Nhà thờ lớn Hà Nội đổ từng hồi dài, báo hiệu sự nguy khốn của Giáo hội. Trong giây phút nguy nan, hàng loạt các linh mục, giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội đã về Toà Khâm sứ. Đoạn đường phố Nhà Chung đã bị phong toả hai đầu. Tất cả truờng học bị đóng cửa, Dòng Mến Thánh Giá và Toà TGM không có lối đi ra vào. Đang khi đó, mấy trăm công an, cảnh sát, chó săn, xe ủi, ngăn chặn không cho tu sĩ, linh mục và giáo dân tiến tới trước Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện. Cảnh sát đã dây giăng thép gai hầu chắn mọi lối độp nhật vào Tòa Khâm Sứ... Video này nói lên tính cách bạo tàn của chế độ CSVN khi dùng quyền lực áp đảo của súng ống mà đàn áp dân chúng... Nhưg kết cuộc chắc chắn Đức Tin sẽ mạnh hơn.


PV VietCatholic

No comments: