Sunday, September 21, 2008

Thư Phát Động Cầu Nguyện của Cha Giám Tỉnh DCCT - Thư Hiệp Thông của các Giáo Phận Quốc Nội và Hải Ngoại

Thư Phát Động Cầu Nguyện

Tu viện Sài Gòn, ngày 21 tháng 9 năm 2008

Kính thưa Anh Em

Với tất cả những gì đang diễn ra tại Hà Nội, ở cả hai nơi Toà Khâm Sứ và Thái Hà, nguy cơ đổ vỡ rất có thể xảy ra và hậu quả không thể lường được. Vì thế, tôi xin anh em, bằng mọi cách chúng ta gia tăng lời cầu nguyện, sao cho nền công lý và hoà bình được sáng tỏ. Vậy tôi xin:

- Mỗi cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế hãy làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gia tăng lần chuỗi Mân Côi.

- Mỗi nhà thờ do anh em Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc, hãy tổ chức tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.

- Anh em hãy tìm cách liên lạc với gia đình mình, xin gia đình làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lần chuỗi Mân Côi.

- Anh em xin các nhóm, các cộng đoàn, các cá nhân những ai có liên hệ thiêng liêng với anh em, làm tuần Cửu nhật kính Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi.

Chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta tin tưởng rằng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp sẽ cứu giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam, cho Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cho Giáo phận Hà Nội, cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà - Hà Nội và cho dân Chúa Thái Hà.

Xin anh em thu xếp với thời gian nhanh nhất để thực hiện lời yêu cầu này.

Nguyện xin Chúa Kitô Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphong, các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam ban nhiều ơn lành cho anh em.

Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R
Giám Tỉnh
------ o0o ------

Thư Hiệp Thông của các Giáo Phận Quốc Nội và Hải Ngoại

- TKS Thư hiệp thông của GP Vinh
- TKS Thư hiệp thông của GP Thanh Hóa
- TKS Thư hiệp thông của GP Hải Phòng
- TKS Thư hiệp thông của GP Lạng Sơn
- TKS Thư hiệp thông của GP Kontum
- TKS Thư hiệp thông của ĐGM Thái Bình
- Thư hiệp thông cầu nguyện của ĐGM Hưng Hóa
- Linh mục đoàn TGP Hà Nội : Thư hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà
- Thư hiệp thông của các linh mục Hà Nội
- DCCT Montparnasse, Pháp hiệp thông cầu nguyện
- TKS Thư hiệp thông của Dòng Chúa Cứu Thế
- Thư hiệp thông của DCCT tại Melbourne, Úc
- Thư hiệp thông của DCCT Mỹ Tho
- Thư hiệp thông của cộng đoàn DCCT Miền Tây
- Thư hiệp thông của anh em DCCT Tây Nguyên
- Thư hiệp thông của Tu viện DCCT Mai Thôn.
- Thư hiệp thông Đức Quốc.

http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080921_09.htm

No comments: