Wednesday, September 10, 2008

Tin khẩn: Giáo dân giáo xứ Thái Hà đã bị CSVN cắt điện và nước

Xin thông báo cho các anh chị biết là giáo dân giáo xứ Thái Hà bị cắt điện và nước.

Anh Hoàng Hải tức Điếu cày bị xử 2.5 năm tù, Chị Tân vợ anh bị xử 1.5 năm tù treo.

No comments: