Thursday, September 4, 2008

Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trả lời phỏng vấn đài RFA về vụ tranh chấp giữa chính quyền Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà

3/9/2008

Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trả lời phỏng vấn đài RFA về vụ tranh chấp giữa chính quyền Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà
vtm0903TGM_LQKiet.mp3 - RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/

No comments: