Tuesday, September 2, 2008

Video: Cộng Sản Vu Khống Giáo Sứ Thái Hà

Video: Truyền Thông Cộng Sản Xuyên Tạc Giáo Xứ Thái Hà!!!!

Truyền Thông cs thi nhau lập công dâng đảng ... Lương tâm không bằng lương tháng !

Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để xem video đài truyền hình cộng sản Việt Nam xuyên tạc tin tức về giáo xứ Thái Hà, và những video ghi nhận về sự kiện lập biên bản người xịt hơi cay tại giáo xứ Thái Hà.
Đài truyền hình cộng sản đua tin xuyên tạc giáo xứ Thái Hà
http://www.youtube.com/watch?v=l82d2ySGVy8


Hiện tượng lạ tại Thánh Địa Thái Hà
http://www.youtube.com/watch?v=5ta-GpKWKJA
http://www.youtube.com/watch?v=XcSnNkDiM64


Lập biên bản với công an vụ xịt hơi cay
http://www.youtube.com/watch?v=xjbxqZnuy7U
http://www.youtube.com/watch?v=0p4Mf4WVDOY
http://www.youtube.com/watch?v=W29_Cs3mB-g
http://www.youtube.com/watch?v=tdPoy2ole0M

Nhóm thanh niên quấy rối
http://www.youtube.com/watch?v=U_Of80Wj9RA

Phản ứng của người bị xịt hơi cay:
http://www.youtube.com/watch?v=MmZK90Dk2Ts


Sự Suy Đồi Lương Tâm, Đạo Đức Xã Hội

1 comment:

duc said...

http://www.xvideos.com/video192842/das_abendmahl_nun_is_fucked_hard_in_all_her_holes