Tuesday, September 23, 2008

video Csvn khủng bố tinh thần, & sức khỏe các linh mục & giáo dân Thái hà bằng loa & âm thanh

22/9/2008

Csvn khủng bố tinh thần, & sức khỏe các linh mục & giáo dân Thái Hà bằng loa & âm thanh nhức óc ... chỉa vào nhà thờ DCCT

thaihaloa - vietcatholic

No comments: