Saturday, September 6, 2008

Y Lan tường trình buổi họp nhân quyền tại Hội đồng âu châu 5/9/2008

Chuong Trinh 5.9.2008 - Dai Phat giao Viet Nam

No comments: