Tuesday, September 2, 2008

Dân báo: Thông báo CL & TD

3/9/2008
(vài ngày)

Nhân biết blog CL & TD được cộng đông mạng VN "mang ra mổ xẻ" trên PT dân báo, bloggerS CL & TD (Vn + HN) xin phát biểu ý kiến của chúng tôi:

- hoan hỉ ghi nhận bình chọn của bạn đọc.
- sẽ không nhận "giải thưởng dân báo" (nếu có) về mặt tiền bạc.
- đề nghị chuyển những "phần thưởng" này (nếu có) cho những bloggers khác (đang có, sẽ có), chẳng hạn: điếu cày, vang anh, Song Chi, Blacky, Pham van Hai, ... vv (quỷ dân báo, pháp lý, vì hsts)


Cám ơn.
CL & TD

No comments: