Tuesday, September 2, 2008

audio 2/9/2008 Phỏng vấn giáo dân Thái Hà

2/9/2008

Vietchau diendam giaodan Thaiha

20080902Vietchau_diendam_giaodan_Thaiha.mp3 -


Nhonuoc phong van giao dân Thaiha
20080902nhonuoc_pv_giaodan_thaiha.mp3 -

No comments: