Tuesday, September 2, 2008

Phỏng vấn Linh mục Nam Phong về tình hình đấu tranh của giáo dân Thái Hà

Radio CTM
3/9/2008

Nguyễn Vũ thực hiện20080903-ctm-dacbiet_Lm_NamPhong.mp3 - CTM_NamPhong

Tải về máy/Download

No comments: