Tuesday, September 2, 2008

audio Phỏng vấn cựu trung tá cs Trần Anh Kim về HoangSa TS

2008
Phỏng vấn cựu trung tá cs Trần Anh Kim đang sống ở Thai Binh (VN) về HoangSa TS
TAK, gia đình 3 đời cống hiến cho "cách mạng" !

Le Dinh:
Boomp3.com

TAK

CTM:
20080826-ctm-danguyen_TrranAnhKim.mp3 -

- * Links những bài viết về Hoàng trường Sa - quan hệ Việt- Trung !
---------------------
Liên quan:
- audio: lịch sử, thời sự, cs bán nước từ lâu

- audio Sự tích con yêu râu xanh
- audio quanh Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958 playlist

No comments: