Monday, September 22, 2008

audio Diễn Đàn NVQG: 09-21-08: Tình hình Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà

- Diễn Đàn NVQG: 09-21-08: Tình hình Tòa Khâm Sứ và Giáo Xứ Thái Hà

bấm vào đây để tải xuống máy


Boomp3.com

No comments: