Monday, September 22, 2008

Đơn khiếu nại của DCCT Thái Hà

VietCatholic News (Thứ Hai 22/09/2008 07:15)

http://vietcatholic.net/News/Html/58955.htmNo comments: