Sunday, August 24, 2008

VN đã vào Toàn cầu hóa, khai tử đảng cs được rồi !

Gio cau nguyen trua 23.08.2008 tai linh dia Duc Bahttp://www.youtube.com/watch?v=r5TYkrhmAeA

http://www.youtube.com/profile_videos?user=lxl2002 video giáo xứ Thái hà
Toàn cầu hóa

http://toancauhoa.googlepages.com/

DÂN VẠN ĐẠI – ĐẢNG NHẤT THỜI
DIỄN BIẾN HÒA BÌNH VÀ “KINH HÒA BÌNH” LÀ CON ĐƯỜNG VƯƠNG
ĐẠO CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM TRỰC DIỆN VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN.


Dân là gốc, Đảng là ngọn. Sách Đại Học dạy rằng ngọn bốc đồng to lớn quá ăn hút hết nhựa sống của gốc, là triệu chứng nghịch thường chưa có như thế bao giờ.

Cái gọi là “Mặt Trận Tổ Quốc” là bộ phận cực kỳ ngu dốt đặc cán mai! Bọn ăn hại làm hại Tổ Quốc biết bao nhiêu mà kể! Chúng vỗ tay reo hò Đảng Cộng Sản làm cái việc phản dân hại Nước là “đào tận gốc tróc tận rễ” các nguồn sinh lực nhựa sống của một “cây quốc gia đa thành phần” lấy “dân làm gốc”. Chúng đâu có biết rằng đời sống của cây, lá cành chết trước, hoa tàn quả chột, rồi đến gốc rễ của cây là thành phần ôm giữ nguồn sống cuối cùng của một Dân Tộc, Đất và Nước:

· Mặt trận Tổ Quốc là giả danh! Nó đích thực là “Mặt trận của tam tổ
Marx”. Chính Marx to mồm hô hào “tam vô” rằng: “We must war against
all prevailling ideas of religion, of the state, of country, of patriotism…
trong Communist Manifesto Marx viết: “Abolition of the Family!”
Đất Nước là nguồn sống của cây. Đất Nước còn Cây Dân Tộc còn. Nhưng Đảng
Cộng Sản là cành cây khô, lá tàn hoa héo, quả thui chột v.v…

đọc tiếp:
http://toancauhoa.googlepages.com/01-16.doc Giáo xứ Thái Hà ...
http://toancauhoa.googlepages.com/01-17.doc Giáo xứ Thái Hà ...
http://toancauhoa.googlepages.com/01-18.doc Giáo xứ Thái Hà ...


01-16VN_da_vao_tch_khai_tu_dcs16.pdf
01-17VN_da_vao_tch_khai_tu_dcs.pdf

''Không xem xét lại chủ trương chính sách'' là một lập luận phá sản của CSVN - CCRĐ

http://www.mediafire.com/?y6wstswsape word viewer

Vượt tường lửa:

https://at.adamrb.com/dmirror/http/toancauhoa.googlepages.com/01-16.doc
https://w6.priv8.be/dmirror/http/toancauhoa.googlepages.com/01-16.doc
http://webwarper.net/ww/~av/toancauhoa.googlepages.com/01-16.doc
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://toancauhoa.googlepages.com/01-16.doc

https://at.adamrb.com/dmirror/http/toancauhoa.googlepages.com/
https://w6.priv8.be/dmirror/http/toancauhoa.googlepages.com/
http://webwarper.net/ww/~av/toancauhoa.googlepages.com/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://toancauhoa.googlepages.com/

https://at.adamrb.com/dmirror/http/www.chuacuuthe.com/
http://webwarper.net/ww/~av/www.chuacuuthe.com/
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.chuacuuthe.com/

https://at.adamrb.com/dmirror/http/www.vietcatholic.net/news/
http://webwarper.net/ww/~av/www.vietcatholic.net/news /
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.vietcatholic.net/news/http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.thongtinberlin.de/
https://w6.priv8.be/dmirror/http/www.rfa.org/vietnamese/

No comments: