Tuesday, August 19, 2008

audio NNP điện đàm với Ls của dân oan, Bùi Kim Thành 18/8/2008

- 18/8/2008: audio NNP điện đàm với Ls của dân oan, Bùi Kim Thành đang ở Mỹ tị nạn khủng bố
20080819BuiKimThanh.mp3

No comments: