Sunday, August 17, 2008

Dân Oan Nguyễn Thị Thuận - Đà Lạt: Đảng Này Là Đảng Mafia!!!!
Nói đến các hành động chiếm đất của dân một cách bất hợp pháp, có lẽ trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có hiện tượng này như từ thời cộng sản Việt Nam lên cầm quyền tại Việt Nam. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của dân oan Nguyễn Thị Thuận từ Đà Lạt. Đất của chị bí chiếm đọat như thế nào? Cán bộ cộng sản nói chị điều gì và chị nghĩ thế nào và chính quyền hiện tại?
Tốc Độ 56K Modem Xin bấm vào đây để nghe

Lấy Xuống Máy Nghe Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

No comments: