Sunday, August 31, 2008

audio đoạn băng tranh luận về GX Thái Hà

Đoạn băng tranh luận trên mạng toàn cầu giữa chatters về:
lịch sử, tôn giáo, lịch sử chủ quyền đất đai của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, HN, VN
Thái độ của các bên, cách hành xử của csvn từ A đến Z ra sao, loanh quanh thế nào ?

Ga Xa Phu: từ 1/2 đoạn cuối băng

20080831 11-gxp_phaply_ThaiHa.mp3 -


Phỏng vấn cha Bích khi còn sống:
Giáo xứ Thái Hà hay đcsvn cướp đất (của Thái Hà) ??

Phong van Cha Gia Bich new.mp3 -

thu âm của cha Vũ Ngọc Bích khẳng định không có chuyện cha Bích đã "ký giao đất cho nhà nước quản lý" như đang được tuyên truyền khi nhà nước đến "xin và mượn để sử dụng các cơ sở hạ tầng"


GHI CHÚ:
- Cướp: dùng quyền lực, luật rừng, bạo lực, đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, hoặc bắt phải ký giấy "cho, tặng, chuyển nhượng, cho mượn, cho sử dụng", bắt bán "như cho", ... vv

- Nam 1926, hai linh mu.c Hubert Cousineau va` Euge`ne Larouche thuoc Do`ng Chu'a Cuu The (DCCT) o Canada dda dden truyen gia'o ta.i Viet Nam va` nam 1928 hai nga`i dda~ mua mot khu ddat thuoc a^'p Tha'i Ha` dien ti'ch khoa?ng 6 he'c-ta, nam ca.nh tuyen dduong HaNoi - HaDDong,
- Khu cu?a DCCT no'i tre^n rong khoang 60.000 me't vuong. Ngay 7.5.1929, Tu Vie^.n Do`ng Chu'a Cuu The HaNoi dduoc chi'nh thuc tha`nh lap ta.i dda^y.

No comments: