Monday, August 25, 2008

audio điện đàm - hội luận đó đây 8/2008

20080822 20-03-17 Lm Nguyen Ngoc Nam Phong giao xu Thai Ha...

Get this widget Track details eSnips Social DNA
20080823 07-00-00 dd 8406 Bai Viet Ve TheVanHoiBacKinh do ...

Get this widget Track details eSnips Social DNA20080823 07-00-00 dd 8406 cuu thu tuong VNCH Nguyen Ba Can...
20080823-07-00-00-dd-8406-cuu-thu-tuong-VNCH-Nguyen-Ba-Can


20080823 07-00-00 dd 8406 Giao su Nguyen Chinh Ket.mp3
20080823-07-00-00-dd-8406-Giao-su-Nguen-Chinh-Ket

20080823-07-00-00-dd-8406-Gs-Nguyen-Chinh-Ket-2


Get this widget Track details eSnips Social DNA
20080823 07-00-00 dd 8406 LM Phero Phan Van Loi.mp3

Get this widget Track details eSnips Social DNA20080823 07-00-00 dd 8406 nha van Hai Trieu.mp3

Get this widget Track details eSnips Social DNA
20080823 07-00-00 dd 8406 Tien Si Mai Thanh Triet.mp3

Get this widget Track details eSnips Social DNA

20080823-07-00-00-dd-8406-Tien-Si-Mai-Thanh-Triet


20080823 07-00-00 dd 8406 XaLuan BaoTuDoNgonLuan #57 nguoi...
20080823-07-00-00-dd-8406-XaLuan-BaoTuDoNgonLuan-57-nguoi-doc-Lm-PhanVanLoi


20080824 19-45-09 Nha van Nguyen Xuan Nghia NNP pv.mp3 Views
20080824-19-45-09-Nha-van-Nguyen-Xuan-Nghia-NNP-pv

- 20080822-20-03-17-Lm-Nguyen-Ngoc-Nam-Phong-giao-xu-Thai-Ha-NNP-pv

- 20080816-09---tt-Thich-Khong-Tanh-NNP-pv

- 20080811-19-08-00-Tran-Khai-Thanh-Thuy-dd-thao-luan

- Trần Anh Kim (cựu trung tá cs, trả lời RFA)
- Trần Anh Kim eSnips Folder
- Ô. Trần Anh Kim và bà Đăng Thị Thông chia sẻ tâm tình về vụ dân ...
- PTDCVN News Loạt bài của Trần Anh Kim về chủ đề Tham nhũng và ...
- Những suy tư của cựu sĩ quan Trần Anh Kim về sự hèn yếu của đảng ...
- Đại tá Trần Anh Kim eSnips Folder

*** audios 3 ngay qua

No comments: