Sunday, August 31, 2008

audio trao đổi với cha Lm Phó Bề Trên dòng Chú Cứu Thế - Hanoi

31/8/2008

Vào lúc 8h30 tối nay, trong mưu toan giải tán giáo dân cầu nguyện tại linh địa Đức Bà tại Thái Hà, công an cộng sản đã tấn công vào khu vực bằng lựu đạn cay.

Khoảng 22h VN, bác Syhoang (Canada) đã liên hệ qua điện thoại với Cha phó bề trên - Hanoi để biết rõ sự tình:

20080831 22-sh_va_cha_Pho_Be_Tren_Giam_Tinh.mp3 - sh

No comments: