Wednesday, August 20, 2008

BIA VINH NIỆM TRẦN VĂN BÁ TẠI THÀNH PHỐ PARIS

Công trình dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris đưọc xúc tiến và sẽ được hoàn thành đúng theo tinh thần và tiến trình được trình bày qua các lời kêu gọi của Trần Văn Bá Tương Hội.

Các đối tác đều nhìn nhận : đây là một biến cố vô cùng quan trọng về mặt chánh trị lẫn về mặt tinh thần.

Một luồng dư luận, ngày càng lớn mạnh, trong và ngoài cộng đồng Việt Nam, nhận thức được rõ ràng giá trị tiêu biểu của cột bia Trần Văn Bá tại thành phố Paris.

Paris của cuộc cách mạng 1789, nơi đã sản xuất ra cùng lúc tư tưởng nhân quyền và mầm mống của hai ý hệ không tưởng lớn trong lịch sử cận đại, những nhân tố đã định hình thảm trạng Việt Nam trong thế kỷ 20, và hiện vẫn tác động những làn sóng ngầm trong xã hội Việt Nam hiện đại,

Paris, nơi phát xuất ra những quyết định nhào nặn định mệnh của dân tộc, từ sự can thiệp của người Pháp vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 19, đến Hiệp Định Paris về Việt Nam đầu năm 1973,

Paris, nơi mà tổ chức UNESCO, vào tháng 5 năm 1990, dưới áp lực của chính giới và dư luận, đã phải hủy bỏ dự án vinh danh Hồ Chí Minh như một « anh hùng giải phóng dân tộc », một « nhà văn hóa lớn », do chế độ Hà Nội và 13 quốc gia cộng sản lúc bấy giờ sách động chủ xướng,

Và hôm nay Paris, thành phố do cánh Tả của chính trường Pháp điều khiển, quyết định, trong tinh thần phụng sự Sự Thật và Công Lý, vinh danh Trần Văn Bá như một mẫu người Việt Nam chân chính và một tấm gương sáng chói của sự dấn thân tranh đấu cho tự do con người.

Vì Trần Văn Bá, đã khẳng khái :

- xác nhận đến giờ phút lìa đời, lý lịch của mình, một người Việt miền Nam tranh đấu cho độc lập, tự do và nhân phẩm của dân tộc chống lại làn sóng xâm lăng uy hiếp của khối cộng sản quốc tế toàn trị.

- đảm đương quyền hạn và bổn phận của một con người tự do, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của người Việt trong thảm họa cộng-sản-hóa toàn diện đất nước, để rồi từ đó, giữa điêu tàn, trong tuyệt vọng, ngược dòng tháo chạy tán loạn, mở đường huyết lộ, cất bước khởi hành, với hai bàn tay trắng, đi làm lại lịch sử của mình.

- bước vào cuộc chiến để chống lại nguồn gốc của chiến tranh, chống lại tội ác, chống lại sự lăng nhục và hủy hoại con người Việt Nam của chế độ cộng sản, với một ý niệm cao cả về một nền văn minh nhân ái trong đó mỗi người, trong đời sống cá nhân, có thể vun bón và bảo trì một cơ may hạnh phúc ngoài vòng đòi hỏi của bất cứ một xã hội hay một lịch sử nào.

Tựu trung, xuyên qua Trần Văn Bá, là cả lý tưởng tranh đấu trường kỳ của người Việt quốc gia đã phải được công nhận.

Lễ khánh thành được dự trù vào :

ngày 27 tháng 9 năm 2008, bắt đầu từ 17g30,

với sự tham gia của giới chánh trị, giới học giả, giới truyền thông, giới văn hóa, v.v.

Địa điểm sẽ được thông báo trong buổi cơm xã hội do Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn và Người Việt Quốc Gia tổ chức, ngày 24 tháng 8, 2008, 12g tại salle Auber, Vitry sur Seine.

Nhân ngày lễ khánh thành, các hội đoàn người Việt cũng sẽ phối hợp tổ chức một « ngày hội ngộ cộng đồng », gồm triển lãm, văn nghệ tại phòng khánh tiết của toà thị chính quận 13 Paris, 13g-16g.

Đây là một dịp hiếm có để cộng đồng Việt Nam động viên và biểu dương sự đồng thuận trên quan điểm :

Bia vinh niệm Trần Văn Bá tại Paris

là niềm hãnh diện lớn,

là thắng lợi trọng đại của người Việt tự do.

Ban tổ chức sẽ cố tạo những điều kiện chưa từng thấy ở thành phố Paris, kể luôn cả trước 1975, để người Việt Quốc Gia làm sáng tỏ trước công luận :

- Họ đích thực là những người thừa kế của quá trình ngàn năm chinh phục độc lập, tự do và nhân phẩm của dân tộc Việt và không hề làm kẻ thừa sai cho một ý thức hệ hay một thế lực ngoại bang nào.

- Ý nghĩa đích thực của cuộc di tản đẫm máu của Thuyền Nhân Việt Nam,những người mà nhà bác học Pierre-Gilles de Gennes, người đoạt giải thưởng Nobel về Vật Lý, tuyên bố xem như là mẫu người anh hùng của thế kỷ 20.

- Ý chí chuyển đến các thế hệ Việt Nam mai sau, xuyên qua tấm gương Trần Văn Bá, những nhân tố cần thiết để thực hiện một mô hình chuyển biến cao tốc, kết hợp nhuần nhuyễn những thành tựu của các nền văn minh lớn nhất của nhân loại để hình thành một nền văn minh Việt Nam dân chủ, công nghệ, nhân văn, cấp tốc đưa đất nước đi vào thế giới hiện đại.

Để mang tất cả những ý nghĩa trên, công trình dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá phải do chính cộng đồng Việt Nam đồng thanh chủ động thực hiện, bằng cách đồng lòng tài trợ và tham gia đông đảo buổi lễ khánh thành.

Paris ngày 19 tháng 8 năm 2008

Trần Văn Tòng

Ban tổ chức

xây dựng cột bia Trần Văn Bá tại thành phố Paris.

tranvanba.org đăng tải, từ hôm nay, những bài viết nhân dịp thành phố Paris dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá :

Phan Thị Ngọc Dung, từ Adelaide, Úc châu, nhớ về Trần Văn Bá, hành động thương yêu tối hậu và triệt để :

« Khi bạo quyền đem anh ra xử án và hành quyết, thì lương tâm nhân loại có một phiên toà khác. Trong phiên toà đó tử tội là ý thức hệ và sự tàn bạo của người cộng sản Việt Nam và người anh hùng là Trần Văn Bá. » …vào xem www.tranvanba.org

Trần Quốc Trung, trong gia đình Trần Văn Bá, không một tiếng hận thù, không một lời cuồng nộ.

Vào xem www.tranvanba.org

No comments: