Thursday, August 28, 2008

video Công An cho cty Chiến Thắng tháo lều giáo dân

Công An cho cty Chiến Thắng tháo lều giáo dân 19/8/08


http://www.youtube.com/watch?v=mMKpeimYRncNo comments: